Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden - "Boekingscontract".

Algemeen

Deze algemene voorwaarden (het "Boekingscontract") zijn tussen en binden de eigenaar of beheerder ("wij", "ons" en "onze") en de vakantieganger(s) die onze accommodatie (de "Accommodatie") boeken via een van onze websites of filialen (de "Website"). Naar elke boeking wordt verwezen in het Boekingscontract als een "Boeking". Verwijzingen naar "u" of "uw" zijn verwijzingen naar de persoon die de boeking en alle leden van de vakantie partij.

Elke reservering is onderworpen aan het reserveringscontract. Dit reserveringscontract en onze bevestigingsmail bevatten de volledige overeenkomst tussen ons en u en vormt de basis van uw overeenkomst met ons, dus lees ze aandachtig door. Niets in dit reserveringscontract heeft invloed op uw gebruikelijke wettelijke rechten.

De betalingsfacilitator die door ons voor uw Boeking wordt gebruikt, is ofwel:

1.       Stripe Payments Europe Ltd ("Stripe"), geregistreerd in Dublin, Ierland, met maatschappelijke zetel te 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ierland. of

2.       PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, gevestigd in Luxemburg en kantoorhoudende te 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.

Voor alle duidelijkheid, je erkent en gaat ermee akkoord dat wij de provider van het Vastgoed zijn en niet Stripe of PayPal.

Boeken

Er zijn twee manieren waarop je een Reservering kunt maken. Je kunt:

- een Vastgoedobject bij ons te boeken door de betaling te verrichten die vermeld staat in de initiële offerte die u van ons ontvangt via de Website (de "Offerte") zodra wij uw boekingsaanvraag hebben aanvaard. De Boeking wordt gemaakt en dit Boekingscontract wordt van kracht zodra de Aanbetaling (zoals hieronder gedefinieerd) of volledige betaling door ons is ontvangen en u een e-mail ter bevestiging van de Boeking en de Annuleringsvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) hebt ontvangen; of

- ons een boekingsaanvraagformulier bezorgen via de website ('boekingsaanvraagformulier') en de volledige betaling of eerste aanbetaling voor het eigendom betalen. De boeking wordt gemaakt en dit reserveringscontract wordt van kracht wanneer wij het volledige bedrag voor de woning of de eerste aanbetaling hebben ontvangen.

Als het Offerte- of Boekingsaanvraagformulier vereist dat u:

- een volledige betaling doen, dan moet u het volledige bedrag voor de Reservering en de kosten voor kaartbetaling betalen aan Jávea Holidays op de vervaldatum; of

- een eerste storting (de "Eerste storting") te betalen, gevolgd door een (of meer) saldobetaling(en) (het "Saldo"), dan moet u alle betalingen aan Jávea Holidays doen binnen de aangegeven termijnen.

U dient de van toepassing zijnde waarborgsom (de "Waarborgsom"), schoonmaakkosten en/of eventuele andere kosten ("Overige kosten") te betalen zoals uiteengezet in de e-mailbevestiging als onderdeel van uw volledige betaling of uw Saldo-betaling (zoals van toepassing).

U moet de details van de offerte of het reserveringsaanvraagformulier zorgvuldig controleren voordat u een betaling doet aan Jávea Holidays met betrekking tot uw reservering, evenals de bevestigingsmail en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten of weglatingen.

Betalen voor je boeking

Wanneer u alleen de kaartkosten en een Eerste Aanbetaling hebt betaald, bent u verplicht om uw betaling voor het Saldo naar Jávea Holidays te sturen en u kunt worden verplicht om de Waarborgsom en/of Andere Vergoedingen te betalen binnen een bepaalde periode voorafgaand aan de aankomstdatum die is vermeld in de e-mailbevestiging (de "Aankomstdatum"). Als u het verschuldigde saldo niet op tijd aan ons betaalt, hebben wij het recht om uw Boeking als geannuleerd door u te behandelen en is het Annuleringsbeleid (zoals hieronder gedefinieerd) van toepassing.

Als u uw Boeking annuleert of wijzigt

Als u uw Boeking moet annuleren of wijzigen, moet u ons zo snel mogelijk schrijven of e-mailen. Een annulering of wijziging wordt niet van kracht totdat wij een bevestiging van u ontvangen. De annuleringsvoorwaarden beschreven in uw e-mail bevestiging ("Annuleringsvoorwaarden") is van toepassing op uw Boeking en wij zullen terugbetalen alle bedragen die aan u verschuldigd zijn in overeenstemming met de overeengekomen Annuleringsvoorwaarden.

Als dat het geval is:

- enig Saldo dat van u wordt verlangd niet wordt betaald in overeenstemming met de termijnen zoals uiteengezet in de Annuleringsvoorwaarden; of

- u niet binnen 24 uur van uw aankomsttijd bij de accommodatie arriveert zonder ons hiervan op de hoogte te stellen, dan hebben wij het recht om uw Boeking als geannuleerd door u te behandelen en zijn de Annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Als we uw Boeking annuleren of wijzigen

We verwachten niet dat we wijzigingen moeten aanbrengen in je Boeking als deze eenmaal tussen jou en ons is overeengekomen, maar soms doen zich problemen voor en moeten we wijzigingen aanbrengen of, heel af en toe, Boekingen annuleren.

Als dit gebeurt, zullen wij contact met u zo snel als redelijkerwijs praktisch is en u op de hoogte van de annulering of de wijziging van uw boeking. Als we annuleren uw Boeking, zullen wij u terugbetalen alle vergoedingen die u al hebt betaald. Echter, wij zijn niet aansprakelijk om u te vergoeden voor eventuele kosten die u hebt betaald aan een derde partij in verband met uw vakantie (inclusief, zonder beperking, kosten voor reizen, entertainment, activiteiten of verzekeringen).

Het eigendom

De woning zal niet beschikbaar zijn voor bewoning tot 16:00 uur op de dag van aankomst, hoewel al het mogelijke zal worden gedaan om de woning zo vroeg mogelijk klaar te hebben, onder voorbehoud van schoonmaak en voorbereiding. Aan het einde van je verblijf moet de woning om 10:00 uur worden verlaten, tenzij een later vertrek vooraf met ons is overeengekomen.

Als uw aankomst vertraging oploopt, moet u contact opnemen met de persoon van wie de gegevens in de bevestigingsmail van de reservering staan, zodat er alternatieve regelingen kunnen worden getroffen. Als u dit niet doet, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot het Vastgoed. Als u niet aankomt voor 12.00 uur op de dag na de Aankomstdatum en u de contactpersoon niet op de hoogte stelt van uw verwachte late aankomst, kunnen wij de Boeking behandelen als zijnde geannuleerd door u en zijn wij niet verplicht om u te vergoeden voor reeds betaalde kosten aan ons. Zie de Annuleringsvoorwaarden voor meer informatie.

In het geval dat u aankomt bij uw accommodatie en u fouten, problemen of schade aantreft, moet u ons hiervan binnen 24 uur na aankomst op de hoogte stellen en bent u verplicht om ons de tijd te geven die nodig is om het probleem op te lossen. Als u ons niet binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt, behouden wij ons het recht voor om de reparatie- of vervangingskosten te verhalen op uw borg na uw vertrek.

Uw verplichtingen

U stemt ermee in om te voldoen aan de voorschriften zoals uiteengezet in een handleiding bij de woning en eventuele andere voorschriften die redelijkerwijs van tijd tot tijd door ons worden gespecificeerd en u zorgt ervoor dat deze worden nageleefd door alle leden van uw groep. U gaat ermee akkoord om de woning en de inrichting, met inbegrip van items zoals keukenapparatuur, servies en glazen schoon en in goede staat te houden en achter te laten.

U stemt ermee in geen schade te veroorzaken aan de muren, deuren, ramen of enig ander deel van het eigendom, noch iets te doen dat redelijkerwijs kan worden beschouwd als een bron van overlast of ergernis voor ons of voor een andere bewoner van aangrenzende of naburige eigendommen.

U stemt ermee in om alle nodige stappen te ondernemen om uw persoonlijke eigendommen te beschermen terwijl u in de accommodatie bent. U stemt ermee in om ervoor te zorgen dat elk lid van uw groep gedekt is door een uitgebreide reisverzekering (inclusief annulering, vluchtvertraging, verlies van en schade aan bagage en andere eigendommen) en ziektekostenverzekering (inclusief evacuatie- en repatriëringsdekking).

U kunt niet toestaan dat er meer mensen in de woning verblijven dan uitdrukkelijk is toegestaan, noch kunt u de samenstelling van het gezelschap aanzienlijk wijzigen tijdens uw verblijf in de woning, noch kunt u uw huisdier meenemen naar de woning, tenzij dit vooraf schriftelijk door ons is toegestaan. Indien u dit toch doet, kunnen we weigeren om de woning aan u te overhandigen of kunnen we eisen dat u de woning verlaat. Wij zullen elk van deze omstandigheden behandelen als een annulering van de reservering door u en wij zijn niet verplicht om u terug te betalen voor eventuele vergoedingen die reeds aan ons zijn betaald in deze omstandigheden. Elke terugbetaling zal naar eigen goeddunken.

U stemt ermee in om ons of een vertegenwoordiger van ons op elk redelijk moment tijdens uw verblijf toegang te verlenen tot de woning met het oog op essentiële reparaties, in noodgevallen of om ervoor te zorgen dat u voldoet aan dit Boekingscontract.

Je gaat ermee akkoord om voor aankomst op onze kantoren een volledig terugbetaalbare borgsom te betalen van 250,00 € voor appartementen, townhouses en/of 350,00 € / 500,00 € voor villa's of penthouses. In de meeste gevallen wordt het bedrag een dag voor aankomst betaald en/of geblokkeerd op dezelfde creditcard of bankpas waarmee de reservering is gemaakt. In bepaalde gevallen kan de betaling persoonlijk worden gedaan bij aankomst in onze kantoren en zal deze worden beschouwd als een normale verkooptransactie met een creditcard of bankpas. Na je vertrek en een geslaagde inspectie van de accommodatie wordt de borg binnen 3-5 werkdagen teruggestort op of gedeblokkeerd van dezelfde kaart waarmee de borg is betaald. Als de woning de inspectie niet doorstaat, wordt u binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte gesteld en worden de kosten voor reparatie/vervanging duidelijk uiteengezet.

Om twijfel te voorkomen: we zijn niet aansprakelijk voor het terugbetalen van kosten die je aan derden hebt betaald in verband met de betaling van je borg of voor het terugbetalen van verschillen als gevolg van wisselkoersschommelingen tussen je aankomst- en vertrekdatum. Houd er ook rekening mee dat toegang tot een accommodatie niet wordt verleend zonder dat een borg is geautoriseerd of betaald.

Winterverhuur / Lange verhuur - 31+ nachten (01 november - 31 maart)

In de wintermaanden of 'buiten het seizoen' - verhuur voor langere periodes (31+ nachten) zijn beschikbaar tegen maandelijkse tarieven die geen energierekeningen of waskosten bevatten. Deze boekingen vereisen een volledig terugbetaalbare borg van 400,00 € voor appartementen en 600,00 € voor villa's. Betaling is vereist voor aankomst en wordt op dezelfde manier in rekening gebracht als vermeld in de vorige paragraaf met betrekking tot borgsommen.

Als de boeking wordt gemaakt via een 'derde partij' platform zoals TripAdvisor, Airbnb of Booking.com, waarbij een kleinere borg wordt genomen door de boekingsagent op het moment van de reservering, dan zal het restant van de borg worden gevraagd bij het inchecken in de kantoren van Jávea Holidays en worden betaald op de hierboven vermelde manier.

Wintergasten met een verblijfsduur van meer dan 31+ nachten hebben geen tussentijdse schoonmaak of verschoning van het beddengoed, tenzij dit als extra wordt aangevraagd. In plaats daarvan krijgen gasten twee (2) sets bedlinnen en twee sets handdoeken per persoon aan het begin van het verblijf om naar wens te wassen en te verschonen. Een toeslag van €20,00 per persoon is van toepassing op het moment van reservering. Mochten overwinteraars bezoekers hebben tijdens hun verblijf, dan wordt dezelfde toeslag van €20,00 per persoon in rekening gebracht en betaald bij het uitchecken.

Klachten

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat je een plezierige en onvergetelijke vakantie hebt. Als je echter een klacht hebt, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen.

Het is essentieel dat je contact met ons opneemt als er zich een probleem voordoet, zodat het snel kan worden opgelost. Het is vaak uiterst moeilijk (en soms onmogelijk) om problemen goed op te lossen als wij niet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Als u kritiek met ons bespreekt terwijl u in het pand verblijft, kunnen eventuele tekortkomingen meestal meteen worden verholpen. Met name klachten van voorbijgaande aard (bijvoorbeeld met betrekking tot de voorbereiding of verwarming van de woning) kunnen onmogelijk worden onderzocht tenzij ze worden geregistreerd terwijl u in de woning verblijft.

Als een klacht niet kan worden opgelost tijdens je vakantie, moet je ons schrijven of e-mailen met alle details binnen 21 dagen na het einde van je Boeking.

Om twijfel te voorkomen, dient u altijd contact met ons op te nemen als u een klacht heeft met betrekking tot uw Boeking of het Vastgoed.

De huizen die we verhuren zijn privéwoningen en geen toeristische verblijven. Ze weerspiegelen daarom de persoonlijke smaak van de eigenaars en, in sommige gevallen, ook de cultuur, tradities en normen die elke woning anders maken. Het is mogelijk dat dergelijke verschillen resulteren in kleine ongemakken die niet als klacht kunnen worden aanvaard. Houd er rekening mee dat ramen en terrasdeuren in Spanje niet noodzakelijkerwijs zijn voorzien van veiligheidsglas.

Beperking van aansprakelijkheid

Onze maximale aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van ons handelen in strijd met dit reserveringscontract is strikt beperkt tot de bedragen die wij ontvangen in verband met uw reservering. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die niet een voorzienbaar gevolg zijn van ons handelen in strijd met dit reserveringscontract. Verliezen zijn voorzienbaar wanneer zij konden worden overwogen door u en ons op het moment dat uw boeking wordt bevestigd door ons.

Uw Boeking is gemaakt als een consument voor het doel van een vakantie en u erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele zakelijke verliezen hoe dan ook geleden of opgelopen door jou.

Om twijfel te voorkomen: wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

- elke kwestie tussen u en een derde partij met betrekking tot de Boeking;

- elke storing met betrekking tot betalingen die te wijten is aan het falen van een door een derde geleverde betalingsoplossing; en

- de afwijzing van een betaling van u door een externe leverancier van betalingsoplossingen.

We beloven de accommodatie die je hebt geboekt te leveren en de overeengekomen diensten uit te voeren met redelijke vakkundigheid en zorg. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel, of een storing of tekortkoming met betrekking tot uw accommodatie die niet het directe gevolg is van een fout van onze kant, noch voor storingen in de lokale stroom- en watervoorziening. Het is jouw verantwoordelijkheid om aan te tonen dat er geen redelijke vakkundigheid en zorg is gebruikt als je een claim wilt indienen.

Wetgeving en jurisdictie

Dit reserveringscontract (met inbegrip van niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met dit reserveringscontract) tussen u en ons wordt beheerst door de Spaanse wetgeving en we zijn het erover eens dat elk geschil, kwestie of andere kwestie die ontstaat tussen ons uitsluitend zal worden behandeld door de rechtbanken van Spanje.

Diverse

U mag uw boeking of rechten en verantwoordelijkheden onder dit boekingscontract niet overdragen aan een andere persoon, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We behouden ons het recht voor om de woning op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te betreden in het geval van klachten of wanneer politie, brandweer en ambulancediensten worden opgeroepen.

We staan geen huisdieren of dieren toe in een accommodatie, tenzij dit van tevoren schriftelijk is geregeld en overeengekomen. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht in gevallen waarin een dergelijke regeling is getroffen.

Sommige van onze woningen bieden TV met een verscheidenheid aan meertalige kanalen, waarbij de transmissie op verschillende manieren wordt verkregen, afhankelijk van de plaatselijke faciliteiten en wetten. Door omstandigheden zoals afstand, transmissiemethoden, satellietpositionering, signaalsterkte, soms het weer en lokale vergunningsprocedures kunnen we de beschikbaarheid van deze faciliteiten niet garanderen, hoewel we altijd ons best zullen doen om eventuele storingen te verhelpen.

Als op enig moment een deel van dit Boekingscontract om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, wordt dat deel geacht te zijn weggelaten en wordt de uitvoerbaarheid van de overige delen op geen enkele wijze beïnvloed door die weglating.

Dit Boekingscontract, samen met het Annuleringsbeleid en onze bevestigingsmail bevatten de volledige overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot de Boeking en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen of discussies tussen u en ons, mondeling of schriftelijk.

Geen vertegenwoordiging, toezegging of belofte zal worden geacht te zijn gegeven of worden geïmpliceerd uit iets gezegd of geschreven in de onderhandelingen tussen u en ons voorafgaand aan de ontvangst van de bevestigingsmail, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit reserveringscontract. Noch u, noch wij hebben enig verhaal met betrekking tot een onware verklaring van de andere partij waarop die partij vertrouwde bij het aangaan van dit reserveringscontract (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is gedaan) en de enige verhaalsmogelijkheid van die partij is voor contractbreuk zoals voorzien in dit reserveringscontract.

Wij zijn niet in overtreding van dit Boekingscontract, of anderszins aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering, als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overstroming, brand, explosie of ongeval.

Wereldwijde pandemie - COVID-19

In het licht van de recente opkomst van COVID-19 en de reisgerelateerde problemen die dit virus vervolgens heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt voor reizigers en de wereldwijde toeristische sector, hebben we onze algemene voorwaarden bijgewerkt om reizigers en potentiële gasten gemoedsrust te geven bij het maken van een reservering bij Jávea Holidays.

Om twijfel te voorkomen, als een van de onderstaande situaties zich voordoet die direct van invloed is op je reserveringsdata, dan krijg je de keuze tussen een van beide:

(i) tot 12 maanden uitstel van uw boeking.

(ii) volledige terugbetaling.

Aanvaardbare omstandigheden voor een COVID-19 gerelateerde terugbetaling of uitstel zijn:

- Een door de lokale of nationale overheid opgelegde lockdown van je hoofdverblijfplaats of postcode.

- Een nationale beperking of een negatief reisadvies van de overheid voor Spanje.

- Een quarantaineperiode van meer dan 10 dagen is vereist bij terugkeer naar je thuisland of lokaal gebied.

- Een lid van het reisgezelschap dat voor de reis gediagnosticeerd is met COVID-19 en niet zou mogen reizen vanwege de isolatieregels. Diagnosecertificaat of doktersbrief is vereist.

- Sluiting van grenzen, regionaal of nationaal, waardoor reizen naar Jávea of Spanje onmogelijk wordt.

BELANGRIJKE OPMERKING: De annulering van lijnvluchten, treinen, veerboten, busdiensten of reisaanbieders van derden vallen niet onder onze COVID-19 polis.

Samenvatting

 1. Boekingsaanbetaling 1 (Betaling 1).
  20% van het totale bedrag te betalen bij de bevestiging van de boeking.
 2. Boekingsaanbetaling 2 (Betaling 2).
  30% van het totale bedrag 90 dagen voor aankomst
 3. Saldo betaling (betaling 3).
  50% van het totale bedrag 42 dagen voor aankomst.
 4. Late boekingen > binnen 6 weken*.
  Volledige betaling vereist.
 5. Schoonmaakkosten.
  Woning schoongemaakt voor en na je verblijf.
 6. Wasserij kosten.
  Wassen van alle beddengoed en handdoeken. **
 7. Handdoeken.
  Hand / bad / keuken handdoeken wekelijks geleverd (met uitzondering van strandlakens). *
 8. Beddengoed aanwezig.
  Vers beddengoed/handdoeken aanwezig. *
 9. Tussentijdse schoonmaak
  beschikbaar tegen extra kosten.
 10. Mid-verblijf Linnen en handdoekwissel.
  Inbegrepen in de totale kosten. *
 11. Laagseizoen boekingen van 31+ nachten.
  Prijzen zijn exclusief was-, water-, gas- en elektriciteitskosten die voor vertrek worden verrekend en gebaseerd zijn op meterstanden.
 12. Schadeborg te betalen of te autoriseren voor aankomst.
  Bedrag geautoriseerd of geblokkeerd op een creditcard/debetkaart voor aankomst en terugbetaald aan de gast binnen 5 werkdagen, minus aftrek voor schade (inclusief bevlekte lakens of handdoeken), breuk en/of verlies van sleutels.
 13. Annuleringsvoorwaarden.
  100% restitutie tot 30 dagen voor aankomst.
  50% restitutie tot 15 dagen voor aankomst.
 14. Huisdieren
  In woningen waar dieren of huisdieren zijn toegestaan, dient u er rekening mee te houden dat er extra kosten in rekening kunnen worden gebracht bij de borg, en dat eventuele extra schoonmaak- of waskosten als gevolg van haren of geurtjes van de borg zullen worden afgehouden.

* Winterboekingen of boekingen van meer dan 31 nachten niet inbegrepen.

** Een extra waskost van 20€ per persoon zal worden aangerekend voor alle winterboekingen of lange verhuurperiodes van meer dan 31 nachten. Dit geldt ook voor gasten die tijdens de huurperiode in de woning verblijven en kan bij vertrek worden verrekend.

*** Inbegrepen bij een verblijf van meer dan 10 nachten. Verhuur voor langere periodes in de winter niet inbegrepen.